Alle nye maskiner kjøpt hos EMS har fabrikkgaranti

Når du kjøper din maskin fra EMS inngår et omfattende garanti program for at du skal føle deg trygg på ditt kjøp. Garantien er utformet slik for å kunne gi din maskin beskyttelse som forlenger driftstiden og passer på at ditt utstyr holder den kvaliteten som den er bygget på.

For å opprettholde garantien er det viktig å følge produsentens krav til service, vedlikehold, tilsyn og benytte originale reservedeler.

Tegner du serviceavtale hos oss hjelper vi deg å holde din i toppstand gjennom regelbundet service og vedlikehold. Dette gir din maskin den beste beskyttelsen mot dyre reparasjoner og driftsstans til en fordelaktig pris.

Hyundais maskiner leveres med 2 år/3000 (hva som inntreffer først) timer fabrikkgaranti og Takeuchi med 3 år/3000 (hva som inntreffer først) timer fabrikkgaranti. Dette er bland de mest fordelaktige garantiprogrammene i bransjen.

Du har også mulighet til å forlenge garantiprogrammet ved å tegne serviceavtale med EMS.

EMS garanterer

  • Garantitid for Hyundai-maskiner er 2 år eller 3.000 timer, det som kommer først. Garanti utover standard fabrikkgaranti, kan utvides ved tegning av serviceavtale.
  • For Takeuchi-maskiner er garantitiden 3 år eller 3.000 timer.
  • For tiltrotatorer fra Rototilt og Engcon er garantitiden 2 år.
  • For øvrig utrustning fra Rototilt og Engcon er garantitiden 1 år.
  • For utstyr av merket EMS samt utrustningsmontering utført av EMS er garantitiden 1 år.
  • For Daemo hydrauliske hammere er garantitiden 3 år.
  • Originalreservdelar 1 år
  • Batterier 6 måneder

Garantin omfatter ikke slitasjedeler eller forbruksmateriale. Garantien gjelder ikke for oljer, filter, batterier, pærer, sikringer, bremsebelegg, skuffe tenner eller hydraulikkslanger eldre enn 6 måneder.

Les mer om serviceavtale

Kontakt oss om garanti